GC Agency

Met GC Agency richten wij ons op kennisdeling, talentontwikkeling, co-creatie en coproductie en duurzame partnerschappen vertrekkend vanuit gedeelde waarden en content.

 

Kennisdeling

Gonzo Circus is ook een netwerk van professionals in de muziek- en cultuursector. De artistieke medewerkers van Gonzo Circus beschikken over een uitgebreide kennis van het veld en een wereldwijd netwerk. Stuk voor stuk zijn het uitstekende auteurs en opiniemakers die met hun gigantische platenkasten ook verrassende dj’s zijn. Daarnaast treden wij als team en individueel geregeld op als curator of moderator van events. Ook kun je Gonzo Circus – medewerkers inhuren als spreker op je event: van een uiteenzetting over de invloed van The Velvet Underground tot talks over muziek & gender en Alt-Right in de muziekscene. Als GC Agency zoeken wij voor jou de geknipte persoon en regelen de administratie en alle praktische zaken!

 

Geregeld organiseren wij samen met onze partners netwerkevents en panelgesprekken. Wil je op de hoogte blijven hiervan? Schrijf je in op onze e-nieuwsbrief en volg ons op social media.

 

Vanuit ons Vlaams-Nederlands DNA en ons grensoverschreidend netwerk kunnen wij je ook adviseren bij specifieke vragen over Vlaams-Nederlandse samenwerking. Daarnaast beschikken wij over wereldwijd netwerk met een focus op Scandinavië, Japan, Rusland, Canada, Duitsland en Turkije.

 

Talentontwikkeling

Journalistieke talenten, topfotografen in de dop en eigenzinnige tekenaars bieden wij een stageplek waar je volop zelf initiatief mag nemen en wordt begeleid door onze ervaren medewerkers.

 

Zoek je een spreker, gastdocent of workshopfacilitator op het gebied van journalistiek, media, kunstkritiek, experimentele muziek en (audiovisuele) kunst, diversiteit (gender, queer, niet-westerse muziek en cultuur) of emerging technologies (zoals blockchain en kunstmatige intelligentie). Ook dan ben je bij GC Agency aan het juiste adres!

 

Co-creatie/Coproductie

Heb je een idee voor de co-creatie of coproductie van content of events, neem dan gerust contact met ons op. Gedeelde waarden en inzet alsook de kwaliteit van de content vormen onze belangrijkste criteria. In de periode 2018-2020 richten wij ons op diversiteit, emerging technologies en het ontwikkelen van duurzame vormen van reflectie op hedendaagse muziek en kunst.

 

Duurzame partnerschappen

Om onze partnerschappen duurzaam te ontwikkelen beperken we onze engagementen. Wil je ons benaderen voor een duurzaam partnerschap? We raden je aan om eerst op een rijtje te zetten wat de meerwaarde van het partnerschap voor beide partijen zou kunnen zijn, wat je van ons verlangd en wat je ons te bieden hebt.  Voor een overzicht van onze lange-termijn partnerschappen kijk hier.

 

Interesse?

Stel je vraag via ons contactormulier aan onze managing director.

 


With GC Agency we aim at knowledge sharing, talent development, co-creation, co-production and sustainable partnerships based on shared values and content.

 

Knowledge sharing

Gonzo Circus is not only a magazine and a website, also a network of professionals in music and culture. The artistic collaborators of Gonzo Circus have extensive knowledge of the field as well as a worldwide network. Each and every one of them is an excellent author and opinion maker who, with their gigantic record cabinets, make also surprising DJs. In addition, we act individually – and often as a team – as curator or moderator of events. As GC Agency we will pick the right person for you and take care of red tape and practical arrangements!

 

Regularly we organize network events and panels together with our partners. Would you like to stay informed of this? Subscribe to our e-newsletter and follow us on social media.

 

From our Flemish-Dutch DNA and our cross-border network, we can also advise you on specific questions about cooperation in Flanders, Brussels and The Netherlands. We also have an extended global network with currently a focus on Scandinavia, Japan, Russia, Canada, Germany and Turkey.

 

Talent development

We offer internships to budding journalists, photographers and illustrators where you are allowed to take initiative and are guided by our experienced staff.

 

Are you looking for a speaker, guest lecturer or workshop facilitator in the field of journalism, media, art criticism, experimental music and (audiovisual) art, diversity (gender, queer, non-western music and culture) or emerging technologies (such as blockchain, artificial intelligence). GC Agency is happy to help you out!

 

Co-creation / Coproduction

If you have an idea for the co-creation or co-production of content or events, please feel free to contact us. Shared values and commitment, as well as the quality of the content, are our key criteria. In the period 2018-2020, we will focus on diversity, emerging technologies and the development of sustainable forms of reflection on contemporary music and art.

 

Sustainable partnerships

In order to develop our partnerships sustainably, we limit our commitments. If you want to approach us for a sustainable partnership, we advise you to first set out what the added value of the partnership could be for both parties, what you require from us and what you have to offer us. For an overview of our long-term partnerships look here.

 

Interested?

Inquire about possibilities or send your proposal via our contact form .

Reacties
Dossier Klank & Komma