728x90 MM

Redactionele richtlijnen / editorial guidelines

Je wil ons graag iets laten horen, lezen, bekijken? Fijn! Lees even de volgende informatie over het indienen van materiaal ter review.

Als je een persbericht hebt over je evenement(en), tentoonstelling(en), festival(s) en/of concerten, stuur het dan steeds naar news@gonzocircus.com. Een van onze redactieleden neemt contact met je op als het onderwerp binnen onze redactionele reikwijdte past.

Als je muziek, boek, film … ter recensie wil opsturen of een idee hebt voor een interview met een artiest, gebruik dan altijd newreleases@gonzocircus.com.

Hieronder vind je enkele richtlijnen om je aanmelding soepel te verwerken:

  • We geven de voorkeur aan een link naar een duidelijk gelabeld gecomprimeerd bestand met ALLE mp3-tracks, een one-sheet en slechts één afbeelding van de hoes/omslag (300dpi, ongeveer 1 MB).
  • Een directe download-link werkt fantastisch. Gebruik anders een van onze favoriete platformen: Google Drive, Dropbox, HAULIX or PromoJukeBox.
  • Spijtig genoeg ontbreekt het ons aan middelen om streams, onvolledige inzendingen, teasers en individuele trackdownloads via Soundcloud te bespreken. Evenmin kunnen we statusupdates geven over mogelijke recensies.
  • Wij verzoeken je vriendelijk om fysieke kopieën te sturen naar Gonzo Circus – PB 17 – Borgerhout Kattenberg – 2140 Antwerpen – België. Als je ons vinyl of een boek wil sturen, stuur ons dan eerst een mailtje.

We stellen je enthousiasme op prijs, maar neem ook even de tijd om https://www.gonzocircus.com/share-with-care te lezen.

 


 

You want to send us something to listen to, read, watch? Great! Please read this info regarding submitting editorial materials.

If you have a press release about your events, exhibitions, festivals or concerts, please send it to news@gonzocircus.com. Our content editors will get back to you if it fits our editorial scope.

If you want to submit review materials (music, book, film, …) or pitch an idea for a feature on an artist, please use newreleases@gonzocircus.com.

We have a few guidelines in order to handle your submission smoothly:

  • We absolutely prefer a link to a clearly labeled zipped file with ALL mp3-tracks, a one sheet and just one single cover art file (300dpi, approx. 1MB).
  • A direct download link works fantastic, otherwise use one of our favourite platforms: Google Drive, Dropbox, HAULIX or PromoJukeBox.
  • We are very sorry to inform you that due to lack of resources we are NOT able to review streams, incomplete submissions, teasers nor individual track downloads through Soundcloud, nor can we provide status updates on possible reviews.
  • We kindly request to send physical copies to Gonzo Circus – PB 17 – Borgerhout Kattenberg – 2140 Antwerpen – Belgium. If you want to send us vinyl or a book, drop us a line first.

We appreciate your enthusiasm but please take a minute to read: https://www.gonzocircus.com/share-with-care.

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!