728x90 MM

Night Kitchen

De ondertitel van ‘Night Kitchen’ is “An hour of ruined piano’. Beide titels vertellen de achtergrond van de muziek: Ross Bolleter heeft in zijn keuken in WARPS Studios vier kapotte piano’s staan. Of beter gezegd: piano’s die door lange blootstelling aan de elementen zijn verweerd, waardoor het bespelen een onvoorspelbaar geluid oplevert. Bolleter heeft exemplaren uit het begin van de 20e eeuw en zelfs uit halverwege de 19e eeuw. Ze staan zo opgesteld dat hij ze tegelijkertijd kan bespelen. De cd bevat twaalf improvisaties die Bolleter ’s nachts op deze piano’s speelde. Twee andere improvisaties zijn opgenomen in het Wambyn Ruined Piano Sanctuary. Ook een afgedankte piano heeft recht op een respectvolle laatste rustplaats. Hoewel de titel misschien het beeld oproept van een wildeman achter het ivoor, is de muziek meestal verre van chaotisch. Immers, er wordt gespeeld op reeds kapotte piano’s, de piano’s worden niet al spelende vernield. De klanken zijn vervormd en metalig, tonen zijn onzuiver, snaren resoneren. Met het indrukken van een toets krijg je zelden de juiste toon, soms zelfs een cluster van klanken, en soms alleen een doffe plok, holle poing of metalig gekras. De instrumenten zijn door de tijd tot prepared piano’s gemaakt. Bolleter speelt geen melodieën, hooguit flarden daarvan. Vaak klinken de improvisaties als tastende zoektochten naar structuur. Of als composities die door de tijd al even gefragmenteerd zijn geraakt als de instrumenten. Soms klinken Bolleters improvisaties percussief, als een improviserend gamelan-orkest, dan weer als een goedkope pianola. Maar steeds zijn ze intrigerend, bijzonder. De opnamen zijn overigens ook van hoge kwaliteit. Voor wie gefascineerd is door geluid – meer dan door een harmonisch geheel – is ‘Night Kitchen’ een juweel in de cd-kast.

tekst:
Robert Muis
beeld:
RossBolleter_NightKitchen
geplaatst:
ma 5 jan 2015

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!