728x90 MM

Activism Doubt

De kunstenaars Harmen de Hoop (1959) en Jonas Staal (1981) houden zich beide bezig met de publieke ruimte. Of ingrepen in de openbare ruimte expliciet een politieke lading moeten hebben, hoe zij die het best kunnen overbrengen en wat het bereik daarvan is, daarover verschillen de twee kunstenaars van mening. Het boek ‘Activism Doubt’ is een rijk visueel verslag van een samenwerking tussen De Hoop en Staal om ‘activistische’ ingrepen uit te voeren. Daarbij spraken zij een aantal regels af: beide verplichten zij zich als performer in elkaars werk op te treden, beide dienden de instructies van de ander op te volgen, elk werk moest in de publieke ruimte plaatsvinden en de werken moesten, tot slot, een wederzijds commentaar zijn op de positie die zij als kunstenaar elk in hun werk vertegenwoordigen. Zo bedacht Staal een aantal ‘heropvoeringen’ van politieke acties, die De Hoop exact moest uitvoeren als de originele actie. De Hoop liet Staal ‘dierenbevrijdingsacties’ uitvoeren door dieren te kopen en in een eigen habitat los te laten, maar ook de maximumsnelheid op verkeersborden veranderen van bijvoorbeeld 30 naar 25. Elk van de acties is uitvoerig gedocumenteerd en in ‘Activism Doubt’ worden ze afgewisseld met krantenknipsels die op een of andere wijze op de (originele) acties aansluiten. Is het boek daarmee al een interessant en amusant kijk- en leesboek, het afsluitende uitgebreide gesprek tussen De Hoop en Staal maakt het boek helemaal af. In de stevige discussie bespreken zij onder meer de zin en onzin van sommige acties, en de afstand tussen artistiek idee en daadwerkelijke invloed. Kunst, politiek en openbare ruimte blijken niet eenvoudig samen te brengen.

tekst:
Gonzo (circus)
beeld:
JonasStaalHarmenDe_ActivismDoubt
geplaatst:
ma 5 jan 2015

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!