Events

Gaudeamus Muziekweek: Image_Source Sound & Musicaerial


Optreden Wouter Snoei - Herre Vermeer

Optreden Wouter Snoei

De Gaudeamus Muziekweek beleefde gister haar officiële opening. Het weekend daarvoor waren er al genoeg geluiden te horen ter introductie van het festival. Dat begon zaterdagavond met de pre-opening ‘Image_Source Sound’ in Das Spectrum en zondagmiddag met ‘Musicaerial’ in Park Lepelenburg.

De avond in Das Spectrum was gevuld met performances op het raakvlak van muziek, beeld, dans en geluid. Allereerst werd voor het gebouw een performance gegeven door twee danseressen en een contrabassist. Na een betere blik te hebben geworpen bleken de danseressen te zijn uitgerust met een kleine metalen constructie op hun rug. In het metalen bouwwerkje was een pen gemonteerd die met vier draden was verbonden aan beide armen en benen. De pen registreerde als een seismograaf de bewegingen op een vel grafiekpapier. Om de paar minuten werden de vellen verwisseld voor een volgende tekening. In de tentoonstellingsruimte waren de tekeningen van deze en eerdere performances terug te zien.

Fietslampjes

De avond had een rommelig karakter. Er was geen duidelijk programma en wat er stond te gebeuren lag niet vast. Van zowel binnen als buiten het gebouw klonk geluid. Juist door die ongecoördineerde sfeer moest je wel luisteren naar waar iets aan de gang was. Elk nieuw geluid creëerde een onverwachte wending van de avond. In de tentoonstellingszaal werd ter plekke geschilderd, partituren lagen op de grond, en muziek werd uitgevoerd.
De tentoonstelling is een onderdeel van ‘Notations21 on Tour’ naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Notations 21’ van Theresa Sauer. Het boek is een verzameling van grafische partituren. Kenmerkend voor de avond in Das Spectrum was dan ook dat één van de muurschilderingen werd gebruikt als partituur voor een vrije improvisatie tussen de klarinettist Carlos Cordeira en de trombonisten Gur Rotkop en Koen Doodeman. Wonderlijk was het optreden van Noa Frenkel die het raster voor de ramen als notenbalk gebruikte. Ze keerde haar rug naar het publiek en van buiten schenen fietslampjes op de ramen die ze gebruikte als notenmateriaal voor haar improvisatie.

Vliegeren

Als ear-opener voor de Muziekweek was op zondag Park Lepelenburg gevuld met geluid. Onder de titel ‘Musicaerial’ presenteerde Frouke Wiarda twee vliegers die werkten als geluidsbron voor verschillende composities. In het stuk ‘Tempus Fugit’ van Christina Viola Oorebeek en Bart de Vrees werd de vliegerdraad bespeeld alsof het de snaar van een basgitaar was. In twee klankinstallaties fungeerden de vliegers als verlenging van je gehoor. De wind die de vlieger als instrument bespeelde was in beide installaties versterkt te beluisteren. Niet alleen de wind klonk op het Lepelenburg. Danny de Graan blies tegen het einde van de middag zijn elektronische compositie ‘Skeiron’ over het veld heen. De toon was gezet: elk geluid was mogelijk. De Gaudeamus Muziekweek was klaar om te beginnen.

 

Gezien: Gaudeamus Muziekweek in Utrecht, 01-02 september 2012

Gaudeamus is nog te bezoeken tot en met zondag 09 september 2012.

Meer info: www.muziekweek.nl

Fotografie: Herre Vermeer

 

 

 

 

 

 

 


Reacties