Events

FutureEverything dag 2: diversify, decentralize.


Het weekend nadert en het programma van FutureEverything spits zich steeds meer toe op waar het nu echt om draait. De stad. De toekomst.

De sympathieke Schot Francis Mckee is Director of the Centre for Contemporary Arts in Glasgow. Daarnaast ook fervent supporter van de autonome, creatieve stad. Zoals Ramallah. De inwoners van Ramallah, zo stelt hij, zijn het recht op een eigen stad ontnomen. De Israëlische occupatie maakt echte stedelijke vorming en vooruitgang onmogelijk. Juist onder deze voorwaarden komen de cruciale temporary autonomous zones tot stand. Een virtueel Palestina ontstaat, vol bootlegs en speelse rebellie. Een gezonde, creatieve stad dus. Hier lijnrecht tegenover staat een stad als Glasgow. Een stad die het belang van de creatieve sector inziet. Te goed inziet. Door het omarmen van de creatieve sector verliest deze juist zijn kracht. Een geaccepteerde subcultuur verliest zijn noodzaak. Met als gevolg de commercialisatie van oprechte kunstuitingen, en de homogenisatie van cultuur. Dodelijk.

Francis McKee

Maarten Hajer (UvA) communiceert vervolgens wat een echte ‘cool city’ volgens hem behelst. Een cool city denkt vooruit. Zij neemt verantwoordelijkheid voor haar footprint en herdefinieert zichzelf in de context van klimaat verandering en ecologisch bewustzijn. De cool city herkent haar inwoners als producenten. Net als Özgür Uçkan, wenst Hajer voor het verder democratiseren en decentraliseren van de stad en zijn bestuur (networked governance).

Maarten Hajer

Ben Cerveny (Stamen, VURB) voorspelt een versnelling van stedelijke ontwikkeling, vergelijkbaar met de groei van de stad als gevolg van de Industriële Revolutie. Een andere voorspelling komt van Keri Facer. Zij sluit zich aan bij Charles Murray, die stelt dat de zogenaamde ‘custodial democracy’ in opkomst is. Alles wat onaangenaam is, wordt weggestopt. Erg gevaarlijk, volgens Facer. We kunnen het ons niet veroorloven de kennis van wie dan ook over het hoofd te zien. Iedereen moet meedenken over de toekomst. De stad moet leren van, en bouwen op de kennis van al haar inwoners. Niet enkel van een select aantal.

Ben Cerveny

Vroeg in de avond staat de psychedelische film ODDSAC op het programma. Een film van Danny Perez. De soundtrack van Animal Collective bevat, in tegenstelling tot de laatste paar releases van de band, spannend nieuw werk. Mark Ernestus, King Midas Sound en Omar Souleyman sluiten de avond af. Geen klachten.

Meer info

www.futureeverything.org
ODDSAC is vrijdag 21 mei ook te zien bij Smart Project Space.


Reacties