728x90 MM

CALL for residents @ Gonzo (circus)

Gonzo (circus) biedt artists-in-residence de mogelijkheid om hun creatieve proces tijdens een residency te delen met het publiek.

de resident In Gonzo (circus) gaat het bijna altijd over het eindresultaat van een artistiek proces. De vaak lange voorbereiding komt niet in beeld, noch hoor je geluidsfragmenten uit de studio. In de rubriek ‘De Resident’ documenteert en presenteert Gonzo (circus) die periode van trial-and-error, zowel van beeldend kunstenaars als van muzikanten. Zo krijgen onze lezers een uniek visueel inkijkje in jouw werkproces, eventueel in samenwerking met anderen. En uiteraard kijken we graag mee naar de omgeving: zit je in een hutje op de hei of midden in de stad? In een zandkasteel of tent? In regenachtig Kortrijk of in zonnig Sao Paulo. En wat voor invloed heeft dat op je werk? We willen het graag tonen!

Ook meedoen? Stuur ons een korte beschrijving (maximum 300 woorden) van wie je bent, waar en wanneer je een residency doet, je project en welk eindresultaat je wilt. Stuur ook enkele lo-res foto’s mee van jezelf, de omgeving en het werk.

*

Gonzo (circus) magazine offers artists-in-residence the opportunity to share their creative proces with the audience

In Gonzo (circus) we almost always write about the end result of an artistic process. The preparation is never shown, nor do you hear sound clips from the studio. In our section ‘The Resident’ we document and present that period of trial-and-error, it doesn’t matter if you are a visual artists or a musician. This gives our readers a unique insight into your research, including collaboration with others. And of course we are interested in the environment: are you in a cabin in the woods or in the middle of the city? In a sand castle or a tent?  In rainy Kortrijk or in sunny Sao Paulo. And how does that affect your work? We’d like to show it!

Interested? Send us a brief description (maximum 300 words) of who you are, where and when you are doing a residency, your project and what end result you are aiming at and include some lo-res pictures of yourself, the environment and the work.

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!