Abonnees Blog Columns Magazine

Ontluistering


‘Jongelui, maak dat je wegkomt, verstop je in grotten en in de diepste diepten van de zee zo gauw er ergens een Staat verschijnt…’ Dit citaat van Velimir Chlebnikov luidt als motto van Harold Schellinx’ drieëndertigste Hoofd Stuk, waarin hij uitgebreid speculeert over een geluidsloze muziek. Harold vraagt zich af: welke implicaties heeft dat voor de mens en de mensheid?Dit artikel verscheen eerder in GC #177.

Koop deze editie in onze webshop!

Lees meer

Lees meer over geluidsafval
in GC # 137
Lees meer over Mondrian in GC # 155

Reacties