728x90 MM

EDITORIAAL: Gonzo (circus) #110

cover110

Over cultuurbeleid en een cultureel failliete stad

Ik woon in Turnhout, een cultureel failliete stad die dit jaar door de Vlaamse regering is uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Vlaanderen. Tegelijk met de aanvang van dit evenement kondigde de Vlaamse overheid aan te stoppen met het subsidiëren van culturele hoofdsteden. Een begrijpelijke conclusie. Het kunstmatig reanimeren van een uitgebluste stad die binnenkort veeleer als een enorm geriatrisch centrum te boek zal staan dan als cultuurvriendelijk, is immers toch geen overheidstaak? De Turnhoutenaar zal het zo niet zien. Die houdt koppig vol dat alles goed gaat. Het grote cultuurhuis ‘De Warande’ doet elk jaar mooie pogingen grensverleggende acts te brengen, maar moet ook te vaak in het typische culturele centra-programmering zijn publiek vinden. Dat terwijl je je als stad net zou moeten onderscheiden van de omliggende meer landelijke gemeentes.

Echt veel heb ik bovendien nog niet gemerkt van dit cultureel hoofdstedelijke feestgedruis. Er ligt af en toe een programma in de brievenbus, er verschijnen mooie affiches achter de ramen en er staan her en der pijlen voor de kunstwandeling ‘2stroom’. Je vindt mij intussen vaker buiten mijn eigen stadsgrenzen. Ik dwaal nog liever rond in Mechelen, dat met KC Nona wel een durfal onder zijn cultuurhuizen heeft. En vaker nog trek ik naar Nederland waar, helaas, de subsidieheer ook met een hakmes veel cultuurhuizen het zwijgen oplegt…

Lees het volledige editoriaal in Gonzo (circus) #110. Bestel hier je exemplaar!*

 

* zonder extra verzendkosten, aanbod alleen geldig voor België en Nederland tot en met 31 augustus 2012.

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!