728x90 MM

(sic): Opinies zijn slecht

  • Opinies zijn slecht
  • Gemoedstoestand is goed
  • Censuur is beter
SIC Jet van Zwieten1
(sic) – Illustratie: Jet Van Zwieten

“Arm Vlaanderen!” (alle lezersfora)
Het moet een weddenschap zijn: een volstrekt ridicule uitspraak op zoveel mogelijk krantenfora posten, en dan maar afwachten hoeveel reactie dat oplevert (veel). Iedereen heeft namelijk altijd wel een mening, het zit in onze natuur en het belemmert de efficiëntie: niemand krijgt al die opinies gelezen.

“Hartverwarmend: 6%” (website Het Laatste Nieuws)
Om de talloze, bloggewijs geposte reacties van lezers toch enige structuur te geven, kan de lezer van Het Laatste Nieuws daarom aangeven in welke gemoedstoestand hij zich bevindt bij het formuleren van zijn onderbouwde bijdrage. Zo werd het nieuws dat top-dj David ‘kijk mama, zonder handen!’ Guetta in Luik plaatjes zou gaan draaien verwelkomd als fascinerend (26%), een weinig frustrerend (2%), grappig (10%), ietwat beangstigend (3%), hartverwarmend ook (6%), maar bovenal deprimerend (53%). U mag zeggen wat u wilt, maar de lezers van Het Laatste Nieuws hebben smaak.

“Waarom wij, DMorgen, ‘allochtoon’ niet meer gebruiken” (De Morgen)
De Morgen – handig afgekort tot DMorgen – gaat nog een stapje verder en schrapt preventief het woord ‘allochtoon’ uit zijn kolommen. Het is geen geheim dat er enige correlatie bestaat tussen het gebruik van dat woord in een artikel en de leuze ‘Arm Vlaanderen!’ (het aantal uitroeptekens varieert) in de reacties eronder. Werd dit initiatief met veel bombarie aangekondigd, dan huldigt Gonzo (circus) deze visionaire politiek van censuur al jaren stilzwijgend – daarom is het ook censuur. Wij gebruiken al jaren niet meer de termen negermuziek, tsjingeltsjangel, flikkerpop, hoempapa enzovoort, hoe duidelijk ze ook aangeven waar ze voor staan.

“Televisiezender Vier zou groeien van 13 naar 16 procent marktaandeel bij de commerciële doelgroep (aankoopverantwoordelijken van 18-54).” (De Standaard)
Ook bij andere Vlaamse kranten gebeurt het, maar op een meer subtiele manier. Een kreupele werd een gehandicapte, vervolgens een mindervalide en tot slot (gebruikte term bij het ter perse gaan) andersvalide. Ook de huisvrouw wordt niet langer geschoffeerd: die heet tegenwoordig de ‘aankoopverantwoordelijke’. U weet wel, dat is die doelgroep die volgens marketeers naar zielloze televisie kijkt en naar flikkerpop luistert.

“Shazam? Wat is Shazam?” (Studio Brussel)
Houdt de geschreven pers feitelijk niet zo erg van interactie met het publiek, dan is dat bij de gesproken media wel anders. Zo maakt de Belgische jongvangeestradio Studio Brussel er een erezaak van om zoveel mogelijk met zijn luisteraars te babbelen, in met tsjingeltsjangelmuziek ondersteunde vlotte gesprekjes. Een ideaal kader daarvoor vormen de spelletjes – en wat is er leuker dan de luisteraar te laten raden welk liedje er net gespeeld werd? Helaas behoort zulk ambachtelijk vertier voortaan tot het verleden. Het volstond dat één winnaar spontaan toegaf Shazam te hebben gebruikt – een toepassing die na een aantal seconden een liedje kan herkennen. De presentator van dienst, die getuige zijn functiebeschrijving op de hoogte is van alles wat nieuw, hip en trendy is, viel zo hard uit te lucht dat hij niet kon doen wat zijn lichaam eigenlijk wou – op dramatische wijze in tranen uitbarsten.

“SABAM moet uiterlijk 10 dagen voor het plaatsvinden van elke manifestatie geïnformeerd worden.” (website SABAM)
Ook SABAM staat open voor interactie met het publiek, ja voor kritiek van de buitenwereld – want daar komt het helaas vooral op neer. Wel vraagt de Belgische auteursrechtenvereniging vriendelijk om alle protestacties even op voorhand te melden. Een kwestie van elementaire beleefdheid.

“Ga met uw muis over de punaises om te zien wanneer en waar de Town Hall Meetings plaatsvinden en meld u aan!” (website Buma/Stemra)
Je moet geen auteur zijn om auteursrechten te kunnen innen, zo blijkt eens te meer. Niettemin: geen censuur bij Buma/Stemra. De Nederlandse auteursrechtenvereniging trekt naar de steden en beantwoordt al uw vragen. Zolang u maar met uw muis over de punaises gaat. O ja, en nog een kleine voorwaarde: u moet lid zijn. Eveneens een kwestie van elementaire beleefdheid.

Deze column verscheen eerder in Gonzo (circus) #112

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!