728x90 MM

VELD_VER_SLAGEN: Stuk (Leuven)

Veld_ver_Slagen is een nieuwe reeks over de ontwikkelingen in het veld. Gesprekken met de mensen achter de concertzalen, kunstencentra, festivals en evenementen. Hoe doen zij hun werk en wat drijft ze, dat staat centraal in Veld_ver_Slagen.

STUK is het kunstencentrum in de thuishaven van Gonzo (circus): Leuven. Door de brede programmering waar, naast muziek, ook dans, beeldende kunst, film en workshops deel van uitmaken is het STUK een voorbeeld van moderne en vooruitstrevende cultuurevolutie. Algemeen en artistiek directeur Steven Vandervelden aan het woord.

Is het zo dat een promotor/programmeur van een muziekcentrum zich tegenwoordig actief moet richten op minstens twee of meer kunstvormen om succesvol te kunnen zijn?
Vandervelden: De contacten tussen de verschillende disciplines zijn er bij ons per definitie. Nochtans is er ook bij het STUK een verschil tussen het organiseren van gewone concerten, concerten met omkadering of in de context van een festival, of zelfs ronduit het initiren van samenwerkingen. Wij zitten in een ideale situatie om cross-overs mogelijk te maken. Ik noem maar een voorbeeld: B. Fleischmann of Isan die een soundtrack schrijven voor een tentoonstelling, Jason Forrest of Mapstation die beeldend werk tonen, Khn of Jhann Jhannsson die een soundtrack voor een dansvoorstelling produceren of een tentoonstelling ter ere van David McComb. Zulke kansen laat je toch niet liggen?

Veel zalen worstelen met het ontwikkelen van een eigen, unieke identiteit, iets wat vandaag de dag extreem belangrijk is als je een produkt wil neerzetten. Hoe zijn jullie bezig die identiteit te ontwikkelen?
Als je muziek programmeert in een huis met zoveel disciplines, levert dat ook nadelen op: het is extra moeilijk om n specifieke discipline sterk te profileren, laat staan het ook nog eens stevig in de verf te zetten in je communicatie. Concreet betekent dit dat STUK zijn programma uitbouwt binnen de pop & rock inclusief elektronica, weliswaar in zijn meest extreme/alternatieve varianten. STUK werkt zelden in het circuit van de clubs waar bepaalde groepen meerdere optredens afwerken, bijvoorbeeld de clubs waar de Vlaamse groepen doorgaans aan bod komen. Niet omdat die muziek minder goed zou zijn, maar omdat dit profiel in de Leuvense context beter tot zijn recht komt in een grotere zaal.

Nu door het internet de gang naar de platenzaak minder snel wordt gemaakt, lijkt het bezoeken van een concert nog de enige ervaring die je niet van het net kunt halen. Hoe zien jullie dat en hoe spelen jullie daarop in?
Vandervelden:Het live circuit floreert en de evolutie die je beschrijft zal daar zeker mee aan de basis liggen. Precies daarom denk ik dat het des te belangrijker is om een avond te brengen die helemaal af is. Goeie support, mooie belichting, visuals, een dj tussendoor en nog gezellig napraten in het caf achteraf. Dat helpt zeker voor de appreciatie van de live-ervaring.

De afgelopen twee jaar zie je veel jaren 1980-1990 bands optreden, vaak na een soort reunie. Die zijn populair en trekken nog steeds volle zalen. Hoe ga je als programmator om met die aanbiedingen? Vind je dat dit de doorstroming van nieuwe bands in de weg kan zitten?
Vandervelden:Ieder jaar nodigt STUK enkele muzikanten uit die ondertussen beschouwd worden als ijkpunten in hun genre: muzikanten die ooit nadrukkelijk de bakens hebben verzet. Alles draait er natuurlijk om of de muziek in kwestie nog op n of andere manier relevant is. Op plaat, maar ook in de vorm van een concert. De doorstroming van nieuwe groepen wordt er zeker niet door afgeremd, eerder integendeel: in de slipstream nestelen zich vaak adepten die zo een net iets andere benaderingen onder de aandacht kunnen brengen.

Maken jullie gebruik van freelance-programmatoren en hoe doen jullie dat?
Vandervelden: Stef Smits heeft bij ons een soort freelance adviesfunctie. Voor onze werking is dat erg belangrijk. Door de andere onderdelen van mijn job (muziek is maar een stuk van mijn opdracht) ben ik vaak niet op kantoor en zelfs moeilijk bereikbaar. Stef kan dan kort op de bal spelen en zorgen dat er geen kansen blijven liggen. Maar nog veel belangrijker is dat Stef veel meer dan ik helemaal in het muziekmilieu zit. Hij heeft zijn eigen onafhankelijke platenzaak JJRecords, werkt voor Konkurrent en kent het hele wereldje van binnenuit. Hij voelt tendensen en stijlbreuken vaak veel sneller aan.

Maken jullie ook gebruik van Gonzo (circus) als tipgever/informatief medium?
Vandervelden:Ik ben een behoorlijk trouwe Gonzo (circus) lezer. Het blad zorgt toch voor een bepaald venster op mijn muziekwereld. Enigszins gekleurd, maar zo hebben we het graag. En in STUK hebben we natuurlijk ook nog regelmatig de Gonzo-djs over de vloer voor Scapes, onze vrijdagse dj-sets. Dat wil ook al eens inspirerend werken!

Na een stevige rechtenstudie belandt Steven Vandevelde bij STUK in Leuven. Initiatief brengt hem in 2005 reeds bij het artistieke directeursschap en nog steeds oefent hij met veel engagement zijn functie uit. En van zijn belangrijkste doelstellingen is inmiddels verwezenlijkt: het betrekken van beeldende kunst bij het al bestaande aanbod en de synthese tussen muziek en andere kunstvormen vloeiend te laten verlopen.

Dit artikel verscheen eerder in Gonzo #77

Nog meer nieuws krijgen over muziek en kunst?

Schrijf je in op de Gonzo (circus)-nieuwsbrief!