Meewerken aan Gonzo (circus)?

Gonzo (circus) wordt gemaakt door een uitgebreid team. Bij ons kun je aan de slag als auteur, recensent, fotograaf, illustrator, webredacteur of logistiek medewerker. Ook kunnen we je een leerrijke stageplek bieden.

Momenteel is Gonzo (circus) op zoek naar enthousiaste bestuurders!

Gonzo (circus) wordt uitgegeven door de Gonzo Circus vzw, die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Om samen met de redactie, onze auteurs en de artistiek en zakelijk leider onze positie in het Nederlandstalige cultuur- en media-landschap te versterken, zoeken we voor nieuwe bestuursleden.

Uitgaande van de opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur van Gonzo Circus vzw dienen kandidaat-bestuursleden naast generalistische bestuursvaardigheden een of meer van de onderstaande competenties te bezitten, affiniteit te hebben met het inhoudelijke werkgebied van de vzw en het engagement aan te gaan mee te werken aan de uitbouw en permanente dynamisering van Gonzo Circus vzw als organisatie. Als jij over een of meer van de volgende profielen beschikt, stel je dan nu kandidaat!

• Juridische expertise inzake vzw-wetgeving, cultural governance, personeels- en

vrijwilligerswetgeving, alsook de sectorspecifieke Belgische en Vlaamse wetgeving.

• Financiële expertise in het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen zowel ten behoeve

van de algehele werking als projectsubsidies.

• Expertise op het gebied van specifieke kennis van het uitgeefbedrijf en journalistiek.

• Expertise op het gebied van sponsorwerving en/of subsidie-aanvragen.

• Inhoudelijke sectorspecifieke expertise op het gebied van de muziek, kunst en maatschappij.

• Expertise op het gebied van pr en marketing binnen een cultuur- en mediacontext.

• Human resources en organisatieontwikkeling.

Voor Gonzo Circus vzw is diversiteit inzake gender, etnische afkomst en leeftijd belangrijk. V/X, kandidaten met een niet-westerse achtergrond, jongeren en 65+-plussers met genoemde expertise worden uitdrukkelijk gevraagd zich te melden als kandidaat-bestuurder.

Verder verwachten we van de kandidaten:

• het vermogen om bestuur collegiaal uit te oefenen;

• onafhankelijk kunnen optreden (geen belangenconflict);

• voldoende tijd (minimaal 4 vergaderingen per kalenderjaar);

• onderschrijven van de missie van de vzw.

Interesse? Stuur ons je cv en motivatie voor 1 januari 2023 via onderstaand formulier. In de loop van december nemen we contact op met de weerhouden kandidaten en begin 2023 vinden gesprekken plaats met kandidaat-bestuursleden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met zakelijk leider Claïs Lemmens via administratie@gonzocircus.com.

Wil je schrijven voor Gonzo (circus)? Laat ons weten in welke muziekgenres/kunstdisciplines/andere disciplines je geïnteresseerd bent en expertise hebt opgebouwd of wil opbouwen. Uiteraard zijn een feilloze beheersing van het Nederlands en een journalistieke houding noodzakelijk.

En zeg nou zelf, wat is een tijdschrift zonder beeld? En kun je artikelen of andere van onze media-uitingen voorzien een foto of illustratie voorzien die gelijk de aandacht trekt? Dan kun je als fotograaf of illustrator meewerken aan Gonzo (circus).

Voor wie liever niet in de spotlights staat kun je meewerken achter de schermen bijvoorbeeld als corrector, ict-medewerker of op het gebied van pr & marketing?

Gonzo (circus) richt zich ook op talentontwikkeling. Studeer je journalistiek, culturele studies, geschiedenis, sociologie, politicologie of marketing? Heb je sterke interesse in de muziek en cultuur die in Gonzo (circus) aan bod komt? Dan is een stage bij Gonzo (circus) wellicht iets voor jou.

Gebruik hiervoor Google Drive, WeTransfer, ...
Met dit formulier slaan we de gegevens die je ons hebt verstrekt in het kader van je sollicitatie op. Graag bewaren we deze data ook na afloop van de procedure met het oog op eventuele andere vacatures. Wil je dat liever niet, laat het ons weten! Check onze privacy policy om na te gaan hoe we met jouw data omgaan en deze beschermen.

Reacties
Dossier Klank & Komma