Agenda

REGENERATION / THE SOIL MOVEMENT EXPO


Transnatural Workspace, Amsterdam

Sinds de intrede van de industriële revolutie heeft de mens grote schade aangericht aan het milieu en haar ecosystemen. De Regeneration tentoonstelling gaat in op het herstel van de door de mens beschadigde omgevingen zoals water, grond, of lucht. We onderzoeken en kijken naar toekomstige, duurzame toepassingen uit onze directe omgeving die schadelijke omstandigheden voorkomen of direct uitschakelen. De tentoongestelde projecten stellen ook een wereld voor waarin een oneindig houdbaar, circulair systeem dicteert waarin mens, natuur, techniek en economie in balans zijn. Deze systemen zijn veel langer, het liefst oneindig houd- en vruchtbaar.

De eerste tentoonstelling Regeneration: The Soil Movement spitst zich toe op projecten die gericht zijn op het herstel van en de manier van gebruik van grond, haar opbrengsten als grondstoffen en voedsel. In het kader van dit eerste subthema wordt er o.a gekeken naar de Restoration Industry; een industrie die werkt aan het herstel van door de eeuwen heen verwoeste bio-systemen door industrie of landbouw.
Zo kunnen planten en bacteriën in het project Farming the Pollution worden ingezet om verontreinigde bodem te saneren en bestaan er planten die in staat zijn om metalen uit de grond te absorberen en in hun bladeren op te slaan in het project GeoMerce. De metalen worden vervolgens gedolven uit de bladeren en zijn gekoppeld aan een economisch waarde- en voorraad- systeem.

In The Soil Movement verkent Transnatural een snelgroeiend domein waarin biologische en technologische kennis, traditie en de praktijk met elkaar versmelten. Natuur en technologie versterken elkaar, zonder enige nadelige gevolgen en zorgt voor een zichzelf verrijkende, versmolten ecologie.

GeoMerce / Gionata Gatto & Giovanni Innelli (IT) – Farming The Pollution / Giacomo Piovan (IT) – The Wandering Hole / Hannah Hiecke (GER) – Algae Textiles / Tjeerd Veenhoven (NL, Global Change Award winner) – Cocoon / Land Life Company (NL)


Reacties