Bound Centre


Vijf heren hebben in Rotterdam een podium gecreëerd voor eclectische elektronische muziek die voorheen voornamelijk online aanwezig was. Onder de noemer Bound Centre organiseren ze clubavonden in de havenstad en brengen ze muziek uit via hun gelijknamige label.

Muziek is immer in beweging. Vooral sinds het online uitwisselen van muziek eenvoudig is geworden, ontstaan steeds meer diverse dwarsverbanden. De wereld van elektronische muziek speelt hierbij vaak een voortrekkersrol, omdat producers gemakkelijk met andere stijlen kunnen experimenteren. Het vasthouden aan (sub)genres is onderhevig aan erosie en als artiesten beginnen, volgen de muziekjournalisten en fans al rap. Labels en clubavonden spelen hierin een belangrijke verbindende rol, iets wat de vrij jonge organisatie Bound Centre uit Rotterdam goed begrijpt. Vijf artiesten aldaar hebben de handen ineengeslagen om een podium te bieden aan eclectische elektronische muziek. Om nieuwe luisteraars bekend te maken met voor hen wellicht vreemde klanken en om artiesten voor het voetlicht te brengen die nog weinig kans hebben gekregen van zich te laten horen.

Durf

Het vijftal achter Bound Centre bestaat uit de artiesten Ice Viper, Victor Metske, Imhotel, Holowave en S x m b r a. Tot voor kort onbekenden voor elkaar, hoewel allen bezig met muziek maken. Hans Beekman, eigenaar van Lowrider Recordings, is verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van de heren. ‘Hans kun je wel een beetje de pater familias van ons gezelschap noemen. Hij spoorde ons aan om met elkaar te gaan praten en gezamenlijk iets te gaan ondernemen. Het klikte enorm tussen ons en tijdens een eerste avond brainstormen gingen de plannen binnen een uur van nul naar honderd. Het idee was aanvankelijk om gewoon zelf muziek uit te gaan brengen, maar toen kwamen ook de plannen om feesten te gaan organiseren.’ Het eerste daarvan was binnen de Hefty!-reeks van Lowrider in Roodkapje, een kunstinstelling met aandacht voor muziek. ‘Ondanks dat onze focus op een genre lag dat weinig aandacht kreeg in Rotterdam, kwam er gelijk een paar honderd man op af. Sindsdien zijn we eigenlijk een beetje geadopteerd door Roodkapje, waar we nu een tweemaandelijkse avond hebben.’
De samenwerking met de kunstinstelling is een schot in de roos gebleken. ‘Haar visie sluit goed aan bij die van ons. Roodkapje bestaat al bijna twintig jaar en toont lef. Niet alleen door zich zowel op de banale als de avant-gardistische kant van kunst te richten, maar ook door ons de kans te geven als eerste een vaste clubavond bij hen te organiseren. Het is een mooie basis voor de uitwisseling van kennis en ervaring, plus een geweldig podium om in Rotterdam iets voor de lokale gemeenschap te betekenen.’
De Rotterdamse vertaalslag lijkt een rode draad in de visie van Bound Centre. ‘We proberen een stroming die vooral internationaal beleefd wordt hier voet aan de grond te geven en daarmee tevens Rotterdamse artiesten, die vaak nog weinig kans hebben gehad om op te treden, aan de buitenwereld te tonen. Er vindt sinds een aantal jaar weer een renaissance plaats in het nachtleven in Rotterdam, met bijvoorbeeld toffe avonden in BAR, Annabel en Biergarten. Maar naar ons idee ontbrak het aan het zetten van de volgende stap, muzieksgewijs. Het zijn gezonde en bruisende initiatieven, maar op een gegeven moment werd er te weinig risico genomen qua programmering. Wij hebben met Bound Centre nu een kans gezien om onze eigen muziek in die infrastructuur te injecteren.’

Avontuurlijk

Wat de eigen muziek precies behelst, blijkt niet in een paar woorden te vatten: ‘Eclectisch, zegt men dan. De muziek is soms duister en gruizig, soms vrolijk. Het kan aanvankelijk een beetje moeilijk klinken, omdat er veel tussen kan zitten wat onbekend is, maar uiteindelijk biedt het voor ieder wat wils. Je zou kunnen zeggen: experimentele clubmuziek, maar daaronder valt ook weer heel veel. Van footwork tot baila, eigenlijk een mengelmoes van genres. Vanuit een oprechte interesse kijken we om ons heen naar wat er wereldwijd allemaal gebeurt. Op de eilanden zie je bijvoorbeeld vaak andere soorten ritmes ontstaan, die ons dan ook weer inspireren. Dan gaat het uitdrukkelijk niet om schaamteloos kopiëren, maar om invloeden te vinden die muziek in een ander jasje stoppen.’
De term ‘deconstructivisme’ wordt vaak gebezigd in de scene, maar de heren vinden dat eigenlijk een iets te heftige benaming. ‘Een term voor onze stijl kiezen is gewoon heel moeilijk. Typerend in deze scene is dat de intellectuele snobistische kant en de rauwe underground vaak heel dicht bij elkaar staan. Maar het is allemaal veel toegankelijker dan het klinkt. Dat horen we vaak van mensen die naar onze feesten komen. Mensen komen weinig meer in aanraking met muziek die buiten de kaders valt; er is weinig avontuur meer in het clubleven. Om ergens iets van te vinden, moet je er eerst mee in aanraking komen. Die ervaring hopen we te bieden met onze avonden: een soort overbrugging die mensen voldoende uitdaagt, hun geest verruimt en de samenhang laat horen tussen de verschillende stijlen. Zelf spreken we liever over ‘reconstructieve’ muziek, waarbij we niet zozeer op zoek zijn naar geforceerd moeilijke combinaties door elementen uit andere muziek te slopen, maar juist aantonen dat emoties van het ene genre goed samen kunnen met die van een ander. De samenhang in het geheel creëert dan weer nieuwe mogelijkheden. De eclectische benadering is er in feite om nieuwe verbindingen in de hersenen aan te laten maken, niet om te laten horen welke obscure muziek we allemaal kennen.’

Gelijkgestemden

Clubavonden zijn niet de enige wapens die Bound Centre tot het arsenaal rekent, aangezien het ook een gelijknamig label heeft. De eerste compilatie, met daarop een vijftal tracks van de heren zelf, is inmiddels uitgebracht. ‘Deze ep is bedoeld om de wereld met ons als artiesten kennis te laten maken; daarom hebben we gekozen voor een compacte uitgave met een nummer van ieder van ons. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om geen specifiek clublabel te worden met releases met dertig nummers. We willen relevante muziek uitbrengen, met een nadruk op Rotterdamse artiesten én ruimte bieden voor internationaal talent. We hebben inmiddels een distributeur gevonden en de eerstvolgende release die op de planning staat, is een ep van Victor Metske. Wat daarna gebeurt moeten we nog even goed bekijken.’
Met vijf mensen steeds beslissingen moeten nemen lijkt niet eenvoudig, maar de heren geven aan dat dit wel goed zit. ‘We hebben een democratische manier van besluiten nemen. Blijkbaar werkt het bij ons goed met zijn vijven, ondanks dat we pas aan het begin van Bound Centre bevriend zijn geraakt. Voorheen dachten we dat we vrijwel alleen stonden in onze eigen wereldjes, het vinden van gelijkgestemden was wat dat betreft fantastisch. Sterker, als er al een soort Bound Centre zou hebben bestaan, hadden we elkaar allemaal ongetwijfeld daar ontmoet.’


Dit artikel verscheen eerder in GC #148.

Koop deze editie in onze webshop!

Live

01/12

Discografie

Various Artists - Calamity One (Bound Centre, 2018)

Reacties