F.A.Q.

scroll down for english

Wat is de juiste naam van het magazine?

Officieel heet ons magazine Gonzo (circus).

Hoe komt mijn event in de agenda van Gonzo (circus)?

Als je event past bij onze doelgroep, kun je het gratis toevoegen aan onze website via gonzocircus.com/agenda. De interessantste events lichten we uit op de site en nemen we waar mogelijk mee in onze print agenda.

Is Gonzo (circus) nu Vlaams of Nederlands?

Experiment en vernieuwing vonken op grenzen! Daarom is Gonzo (circus) sinds de oprichting in 1991 zowel Vlaams als Nederlands. Onze medewerkers komen uit Vlaanderen en Nederland en wij besteden aandacht aan initiatieven, muzikanten, kunstenaars, denkers en doeners uit het hele Nederlandse taalgebied. Daardoor bezigt Gonzo (circus) Algemeen Nederlands met een eigen, unieke mélange van Vlaams en ‘Hollands’.

Wie leest Gonzo (circus)?

Onze groeiende gemeenschap bestaat uit lezers geïnteresseerd in nieuwe, hedendaagse, experimentele muziek en cultuur (vinyl snobs, dwangmatige concert- en festivalbezoekers, kunstliefhebbers, ontwerpers, noem maar op), muzikanten en gepassioneerde professionals.

Ik wil in Gonzo (circus) adverteren of Gonzo (circus) verkopen!

Ga naar ons contactformulier. Virtùmedia zal contact met je opnemen.

Wat moet ik doen om in jullie magazine te komen met mijn creatie?

Lees onze redactionele richtlijnen hier.

Kan ik content van Gonzo (circus) delen online of in print?

Ja, maar … share with care! Lees er alles over op deze pagina.

Ik woon in het buitenland en wil graag een abonnement

Ga naar het contactformulier en kies het juiste onderwerp. Virtùmedia zal vervolgens contact met je opnemen.

Ik wil mijn steentje bijdragen aan Gonzo (circus)!

Lees hier hoe je een bijdrage kunt leveren aan ons tijdschrift, onze website of onze werking. Je kunt hier ook je cv en motivatie insturen voor stageplekken.

Ik zoek een spreker, auteur, dj, curator, moderator, workshop facilitator, … voor mijn event of publicatie!

Alles over kennisdeling, talentontwikkeling, co-creatie, co-productie en duurzame partnerschappen vind je hier.

Ik zoek jullie logo!

Heb je ons logo nodig voor online? Download het hier. Gebruik steeds het volledige logo, knip (circus) er niet af. Misbruik van ons logo zal steeds aanleiding geven tot een klacht bij de politie. Als je een logo nodig hebt voor druk, neem dan aub contact met ons op en vermeld de reden alsook het gewenste formaat.

Help, jullie website zit er raar uit…

Onze website werkt in Safari, Chrome en Firefox voor Mac,  Safari en Chrome voor iPhone, Microsoft Edge en Chrome voor Windows en als je een android toestel gebruikt met Chrome voor een tablet, chrome op iPhone en de Facebook app. Helaas wordt Microsoft Explorer voor Windows niet meer ondersteund omdat Microsoft zelf wordt de ontwikkeling van deze browser heeft stopgezet. Schakel dus over naar een andere browser om onze website in volle glorie te kunnen bekijken.

Nog meer lezen?

Dat kan hier!


What is the correct name?

Our full name is Gonzo (circus).

How does my event appear in the listings of Gonzo (circus)?

If your event fits our target group, you can add it to gonzocircus.com/agenda for free. The editor’s picks are highlighted and often added to our print agenda (depending on the date of submission).

Is Gonzo (circus) Flemish or Dutch?

Experimentation and innovation knows no boundaries! Since its creation in 1991, Gonzo (circus) is both Flemish and Dutch. Our staff live on both sides of the border. We write about initiatives, musicians, artists and thinkers from across the Dutch-speaking region and beyond. In doing so we have conjured our own, authentic bland of ‘Dutch Dutch’ and ‘Flemish Dutch’.

What is the target group?

Our growing community consists of readers interested in new, contemporary, experimental music and culture (vinyl snobs, compulsive concert and festival visitors, art lovers, designers, you name it), musicians and passionate professionals.

I want to advertise in Gonzo (circus) or sell Gonzo (circus)!

Go to our contact form, choose the subject and our consultants at Virtùmedia will get back to you.

What do I have to do to get into your magazine with my creation?

Read our editorial guidelines here.

Can I share content from Gonzo (circus) online or in print?

Yes, but … share with care! Read all about the terms of use on this page.

I live abroad and would like a subscription

Go to the contact form and choose the right subject. Virtùmedia will then contact you with more details.

I want to contribute to Gonzo (circus)!

Read here how you can contribute to our magazine, our website or our work. You can also submit your resume and motivation for internships on this page.

I am looking for a speaker, author, dj, curator, moderator, workshop facilitator, … for my event or publication!

Everything about knowledge sharing, talent development, co-creation, co-production and sustainable partnerships can be found here.

Logo

If you need our logo for online, you can download it here. Always use the entire logo, never omit (circus). For any abuse of our logo we will file a complaint with the police.

If you need print logo, do get in touch with us and specify the format needed.

Help, your website looks strange …

Our website works in Safari, Chrome and Firefox for Mac, Safari and Chrome for iPhone, Microsoft Edge and Chrome for Windows and if you use an android device it fully functions with Chrome on a tablet, chrome on iPhone and the Facebook app. Unfortunately, Microsoft Explorer for Windows is no longer supported because Microsoft itself has stopped the development of this browser. So switch to a different browser to view our website in full glory.

Reacties