Agenda

Ensemble Modelo62 in het Orgelpark


Orgelpark, Amsterdam

15

Maar liefst twee wereldpremières zullen er deze avond worden gepresenteerd: “Whispering in my pillow” (2016) for tape, two bass shaker speakers and ensemble, een stuk dat het fenomeen fluisteren als inspiratiebron gebruikt.
De tweede wereldpremière is het stuk ‘Solo VIII’ (2015-2016) voor orgel en elektronica.
Het stuk ‘InCirles II’ (2015-2016) heeft als uitgangspunt de poging tijd stop te zetten door de klank te bevriezen. Zo wordt de enorm rijke klank met schier oneindige harmonieën van de tam-tam overgenomen door het ensemble in lange schier eindeloze akkoorden.
Ook is ‘A piece of cake’ voor klarinet en piano van Gilius van Bergeijk aan het programma toegevoegd. Een humoristisch, microtonaal commentaar op het klarinetconcert van Mozart. En tot slot ‘…until…’ (version 7, 1981) van Clarence Barlow, voor gitaar en sinus toon. In dit werk onderzoekt Barlow de subtiele microtonale verschillen tussen de klank van de gitaar in speciale scordatura en de sinus toongenerator.


Reacties