Abonnees Blog Magazine

Lappendeken van perspectieven


Perspectieven die in elkaar verspringen, tegenstrijdig zijn of elkaar juist versterken: de spanning van een film of literaire tekst wordt vaak veroorzaakt door de lappendeken aan perspectieven die in stelling gebracht worden. In deze boek- en dvd-selectie wordt duidelijk dat persoonlijke ontboezemingen en radicale filosofie en cultuurkritiek elkaar niet uitsluiten en dat magisch-realistische droomreizen ook een politieke bestemming kunnen hebben.Dit artikel verscheen eerder in GC #145.

Koop deze editie in onze webshop!

Reacties