Materiaal opsturen/submitting review materials


for english, scroll down

Een cd, boek, dvd of andere fysieke drager

STUUR ALTIJD NAAR EEN VAN BEIDE ADRESSEN, STUUR NOOIT NAAR BEIDE ADRESSEN! KIES HET ADRES IN FUNCTIE VAN DE LAAGSTE PORTOKOSTEN VOOR JOU. IETS TWEE KEER OPSTUREN HEEFT GEEN ENKELE ZIN.

Gonzo Circus
Rozengaarden 1
BE-3791 Remersdaal

OF:

Gonzo Circus
Postbus 17466
NL-1001 JL Amsterdam

Maak ons blij en doe het volgende:

1. Stuur materialen in een beschermend kartonnen of plastic hoesje (geen jewelcases!!!) en vervolgens verpakt in een bubbelenveloppe.

2. Wij recenseren alleen full cd’s – teasers worden niet gerecenseerd en stellen we niet op prijs.

3. Voeg steeds een infosheet toe met bio, discografie, label, gegevens van de distributeur in de Benelux en je eigen contactgegevens.

4. Stuur nooit promo’s rechtstreeks naar medewerkers of aangetekend, tenzij expliciet gevraagd door de co√∂rdinator.

5. Stuur geen posters, kalenders, zware pakketten en andere grote items die niet in onze postbus passen. Deze moeten we helaas achterlaten in de vuilbak van het postkantoor.

6. Ongevraagd toegestuurd materiaal wordt niet geretourneerd.

Wegens de overvloed aan materialen die wij binnenkrijgen, kunnen wij geen statusupdates geven. Hoewel wij zoveel mogelijk cd’s/dvd’s en ander audio-visueel materiaal bespreken, beschikken wij niet over ruimte en tijd om alles bespreken. De redactie maakt autonoom een keuze, waarover niet kan worden gecorrespondeerd.

Vinyl

Stuur altijd eerst een mail naar newreleases[at]gonzocircus[dot]com.

Digitaal materiaal

Stuur altijd eerst een mail naar digitalreleases[at]gonzocircus[com]com voor instructies.

Persberichten, aankondigingen, uitnodigingen, jaarprogramma’s…

Om bomen te sparen, ontvangen we persberichten etc. het liefst digitaal op news[at]gonzocircus[dot]com.

Stuur nooit attachments groter dan 500kb – deze worden automatisch verwijderd.


Sending a cd, book, dvd or other item (except vinyl and digital, see below)

ALWAYS USE ONE ADDRESS ONLY. DO NOT SEND TO BOTH ADRESSESS, AS IT DOESN’T MAKE A DIFFERENCE TO US.

Gonzo Circus
Rozengaarden 1
3791 Remersdaal (Belgium)

or

Gonzo Circus
Postbus 17466
1001 JL Amsterdam (The Netherlands)

Make us happy and take care of the following:

1. Always send materials in a cardboard or plastic sleeve (no jewelcases please!!!) wrapped in a bubble-envelope.

2. Always add an infosheet with a bio, discography, label, distributor in the Benelux and your own contact details.

3. Never ever send materials directly to one of our writers, unless explicitely requested by the review co-ordinator

4. We only review full cd’s – preferably finished product. Teasers will not be reviewed.

5. Don’t send large or heavy stuff (over 10 kg) and non-music related items such as posters, calendars etc. Unfortunately we have to throw them in the garbage bin at the post office.

6. Unsollicited materials will not be returned.

7. Due to the massive amount of materials we receive, we can not give status updates. Gonzo (circus) independently chooses the materials that will be reviewed. We will not discuss this choice.

Vinyl

Please, send an e-mail to newreleases[at]gonzocircus[dot]com.

Digital only

Please, send an email to digitalreleases[at]gonzocircus[dot]com

Press releases, invitations, …

Send to news[at]gonzocircus[dot]com

Attachments largers than 500k will be removed automatically, please use an internetservice to send large zip-files